Miljö

Transport och miljö- en viktig del


För oss på Green L Equipment är miljöfrågan ständigt i fokus och vi jobbar stenhårt för att vara så bra som vi kan vara. Det är för oss naturligt att kontinuerligt se över och reflektera för att sedan kunna agera för en grönare och hållbar framtid.
Konkreta exempel är bland annat den höga Euroklassning vi har på våra bilar, tvätt av fordon som alltid utförs där oljeavskiljare finns, serviceavtal med auktoriserade verkstäder såsom Scania och Volvo. Vi har även vår ISO-certifiering där miljö är en av de viktigaste aspekterna.
Att föra öppna dialoger med våra medarbetare gällande miljömedvetenhet och hur vi kan förbättra oss, är en viktig del och dessa samtal är mycket gynnsamma samt ökar vår kunskap inom ämnet.