Miljö

Transport och miljö- en viktig del


För oss på Green L Equipment är miljöfrågan ständigt i fokus och vi jobbar stenhårt för att vara så bra som vi kan vara. Det är för oss naturligt att kontinuerligt se över och reflektera för att sedan kunna agera för en grönare och hållbar framtid.
Konkreta exempel är bland annat den höga Euroklassning vi har på våra bilar, tvätt av fordon som alltid utförs där oljeavskiljare finns, serviceavtal med auktoriserade verkstäder såsom Scania och Volvo. Vi har även vår ISO-certifiering där miljö är en av de viktigaste aspekterna.
Att föra öppna dialoger med våra medarbetare gällande miljömedvetenhet och hur vi kan förbättra oss, är en viktig del och dessa samtal är mycket gynnsamma samt ökar vår kunskap inom ämnet.


Gasbil

Vi på Green L Equipment jobbar dagligen med att effektivisera samt skapa bättre förutsättningar för att bli bättre på att vara en grön och hållbar verksamhet, både nu och i framtiden. Därför var det en glädjens dag när Green L Equipment AB blev stolt ägare av en Volvo FH 460 LNG gasbil.
Bilen, som drivs av natur- och biogas, är ett efterlängtat tillskott till flottan på många vis. Den har bl.a. ett stort symboliskt värde för oss som milstolpe i vårt miljöarbete, vilket vi är mycket stolta över. Tillskottet innebär att vi nu har en bil som går hand i hand med våra miljömål och vår klimatpåverkan sjunker väsentligt.
Denna milstolpe har gjort oss, om möjligt, ännu mer ivriga att fortsätta göra företaget till en grönare verksamhet i framtiden. Gasbilen är en bra bit på vägen men vårt miljöarbete fortsätter i opåverkad takt tills vi är 100% fossilfria. Hela tiden, varje dag.

Vill du läsa mer om Volvos gasbilar och tekniken bakom?
Klicka här:
https://www.volvotrucks.se/sv-se/trucks/trucks/volvo-fh/volvo-fh-lng.html