,,

ISO-certified tempered transports

ISO 22000

Har ett ledningssystem för livsmedelssäkerhet som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 22000:2005 vad gäller: lastning, lossning och transport av kylda/frysta livsmedel inom kategorin GI Tillhandahållande av transport- och lagringstjänster för lättfördärvliga livsmedel och foder.

ISO 14001

Har ett miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 14001:2015 vad gäller: Lastning, lossning och transport av kylda/frysta livsmedel och tempererade transporter för växter.